به پایگاه اطلاع رسانی مهندس سید عماد حسینی نماینده مردم شریف قروه،دهگلان،سریش آبادوچهاردولی خوش آمدید.تاریخ امروز: پنجشنبه 28 تیر سال 1397
Skip Navigation Links ورود به سایت

مجلس شورای اسلامی

فرمانداری قروه

خبرگزاري جمهوري اسلامي

خبرگزاري دانشجويان ايران

خبرگزاري فارس

خبرگزاري مهر

خبرگزاري قرآني ايران

شانا

سایت خبری-تحلیلی تابناک

ماهنامه تازه های انرژی

نمایش خبر

 
افزايش قيمت بنزين نطفه تورم بالا 1391/02/04
سناريو هاي كنوني قيمت حامل هاي انرژي به ويژه قيمت بنزين كه در سطوح كارشناسي دولت منتشر شده اند، تخطي از قانون هدفمندسازي يارانه هاست چرا كه بر اساس قانون هدفمند سازي يارانه ها كه به تصويب مجلس رسيده است افزايش بيش از 20 درصد قيمت حامل هاي انرژي در هر مرحله مجاز نمي باشد. سناريو هايي كه در مورد بنزين هزار توماني و يا 1500 توماني مي شود، ضمن اينكه نگراني مردم و جامعه را در پي دارد، شيب اجراي هدفمند سازي يارانه ها را بسيار تند مي كند و اين مسئله در شرايط كنوني اقتصادي كشورمان به افزايش افسار گسيخته تورم دامن مي زند. از طرف ديگر اين شيب تند و خارج از چارچوبي كه هم اكنون در حال اجرا شدن است،‌باعث مي شود كه در سال هاي آينده شيب نامشخصي در اين سير و در خصوص قيمت حامل هاي انرژي به وجود آيد. نگراني مجلس نيز از همين مسئله است. كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در تلاش است كه در گفتگو با دولت ضمن جلوگيري از بروز اين مسئله، شيب اجراي قيمت حامل هاي انرژي در مراحل گوناگون هدفمندسازي يارانه ها را تابع نظم مشخصي نمايد. اقتصاد كشورمان در شرايط كنوني نيازمند اين است كه تا پايان برنامه پنجم بر اساس يك شيب معتدل و منطقي توسعه حركت كند و افزايش بيشتر از 20 درصدي قيمت حامل هاي انرژي مغاير اين روند است. چنانچه سناريوهاي كنوني دولت تحقق پيدا كند، قيمت ها به نحو سرسام آوري بالا خواهد رفت و اين امر كه شرايط انفجار تورمي را به وجود خواهد آورد، نا بساماني اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. تمام تلاش مجلس شوراي اسلامي بر اين است كه دولت را به اجراي كامل و قانوني هدفمندسازي يارانه ها ملزم نمايد و چنانچه سناريو هاي موجود تحقق پيدا كند،‌ مجلس واكنش صريحي خواهد داشت. از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي اجراي شيب ملايم و معتدل هدفمندسازي يارانه ها را خواستار است، طبيعي است كه مخالف جهش غير منتظره قيمت ها باشد و از ابزارهاي خود براي جلوگيري از اين مسئله استفاده خواهد كرد. بنابر اين همانگونه كه باور عمومي و عقيده بيشترنمايندگان مجلس بر اين است كه اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها در مرحله كنوني مطلوب نبوده و اين امر مي بايست با تصويب مجلس صورت گيرد، دولت نيز مي بايست اين امر را وجهه خويش قرار داده و از اجراي عجولانه اين فاز از طرح هدفمند سازي يارانه ها كه مطمئنا به نابساماني اقتصادي منجر شده و جهش غير منتظره قيمت ها را به دنبال خواهد داشت، خودداري نمايد. *سخنگوی کمیسیون انرژی
 
تاریخ امروز: پنجشنبه 28 تیر سال 1397   تعداد بازدید: 47597 

All content copyright © Seyed Emad Hosseini 1386.
این سایت توسط شركت پایا وب شمال طراحی شده است