به پایگاه اطلاع رسانی مهندس سید عماد حسینی نماینده مردم شریف قروه،دهگلان،سریش آبادوچهاردولی خوش آمدید.تاریخ امروز: پنجشنبه 28 تیر سال 1397
Skip Navigation Links ورود به سایت

مجلس شورای اسلامی

فرمانداری قروه

خبرگزاري جمهوري اسلامي

خبرگزاري دانشجويان ايران

خبرگزاري فارس

خبرگزاري مهر

خبرگزاري قرآني ايران

شانا

سایت خبری-تحلیلی تابناک

ماهنامه تازه های انرژی

نمایش مقاله

عنوان مقاله: شورای عالی انرژی; قطب نمای طرح تحول اقتصادی
تاریخ ارائه::1387/07/15
متن مقاله:
انتشار نخستین گزارش کمیسیون ویژۀ طرح تحول اقتصادی تأیید و تأکیدی دوباره بود بر آنچه تاکنون به شکل نگرانی، هشدار و توصیه از سوی مقامها و مسئولان عالیرتبۀ نظام، کارشناسان، صاحبنظران و اصحاب رسانه به دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی بیان شده بود. با گذشت بیش از سه ماه از اعلام اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی رئیس محترم جمهوری به نظر می رسد کماکان ابهامات و پرسشهای بسیاری حول این برنامۀ عظیم وجود دارد که لازم است دولت به عنوان مجری آنها را برطرف کند. ملاحظاتی که اعضای محترم کمیسیون ویژۀ تحول در گزارش خود بر آن تأکید کرده اند، یک بار دیگر دولت را از اجرای شتابزدۀ این طرح باز می دارد و یادآور می شود که اجرای چنین طرحی با ابعادی چنین عظیم نیازمند آن است تا برنامه های دولت برای اجرای این طرح از مجرای قانونی قانونگذاران کشور و نمایندگان ملت عبور کند تا هر برنامه و راهکاری که نیازمند تصویب یا تغییر قوانین مربوط است، از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود. قبول این مکانیسم از سوی دولت محترم ضمن آنکه قانونمداری را در کشور تقویت می کند، به تقویت مردمسالاری نیز منجر می شود و با رجوع دولت به راهکار خردجمعی و مراجعه به نظرها و ملاحظات مجلس به عنوان عصارۀ فضایل ملت به طور قطع و یقین نتایج مطلوبتری درپی خواهد داشت. نخستین گزارش کمیسیون ویژۀ مجلس نشان می دهد که تمام نگرانیهایی که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی از آغاز اعلام اجرای چنین طرحی در سرداشته و به زبان آورده اند، کماکان پابرجاست و هنوز دولت محترم و متولیان اجرای این طرح نتوانسته اند از حجم این نگرانیها بکاهند. در چنین شرایطی بهتر آن است تا دولت دایرۀ افراد و افکار خود را توسعه بخشد و با به کارگیری افکار و اندیشه های مختلف و ارج گذاردن بر نظرهای صاحبنظران و کارشناسان بیرون از دایرۀ نزدیکان خود، راه را برای اجرای تحول و تغییر با کمترین هزینه ها بگشاید. از سوی دیگر، چندوجهی بودن طرح تحول اقتصادی و محورهای گوناگون این طرح خلأ نهاد، سازمان و جایگاهی در کشور برای تصمیم گیریهای پیرامون مسئلۀ انرژی را برجسته تر و پررنگ تر می کند. دست اندرکاران طرح تحول اقتصادی که مهمترین محور آن بحث بر سر یارانه های انرژی است، در حالی به بررسی راهکارها و مکانیسمهایی برای هدفمندکردن یارانه های این بخش مشغول هستند که حوزۀ انرژی فاقد جایگاه، نهاد یا سازمانی فراگیر و جامع نگر است که بتوان در آن جایگاه، نهاد یا سازمان مباحث انرژی را به شکل پیوسته، فرابخشی و جامع مورد بحث و بررسی قرار داد و ابعاد مختلف هر تغییر و تحول و تأثیر آن در سایر بخشها را مشخص کرد. مباحث طرح تحول اقتصادی بار دیگر ضرورت تشکیل «شورای عالی انرژی» یا چیزی شبیه به آن در کشور را یادآور شد؛ جایگاهی ایستاده بر فصل مشترک تمام دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهایی که دستی بر آتش انرژی و مسائل پیرامون آن دارند تا بتوان مباحث مربوط به انرژی را در آن جایگاه یک بار و برای همیشه، با لحاظ کردن تمام وجوه و ابعاد مسائل و مباحث، بررسی کرد و راهکارهایی مناسب و سیاستهایی جامع و کلان نگر برای آن طراحی و تدوین کرد. باید به یاد بیاوریم که کشور نه تنها از بابت جایگاهی اینچنینی در عرصۀ پراهمیت انرژی بی بهره است، بلکه در بعد سیاستگذاری نیز «طرح جامع انرژی» که طراحی و تدوین آن با همین هدف غایی، جامع نگری و کلان فهمی سیاستهای حوزۀ انرژی اندیشیده شده بود، بدون رسیدن به نتیجه ای روشن رها شده است. حال که به تدریج محورهای طرح تحول اقتصادی و نقدها و ابهامات این طرح روشن می شود، خلأ چنان دستگاه ها و جایگاهی و چنین سیاست و طرحی بیش از پیش روشن می شود. چه بسا اگر چنان جایگاه و چنین بستۀ سیاست جامعی وجود می داشت، بسیاری از پرسشهای طرح تحول اقتصادی که محور انرژی را یدک می کشد، به سادگی پاسخی درخور، شایسته و کارشناسی می یافت. دولت محترم در شرایطی خطیر قرار گرفته است. اجرای طرح تحول اقتصادی با محور هدفمندکردن یارانه ها، برنامه ای مربوط به یک دولت یا یک جریان فکری و سیاسی نیست؛ اشتباه در این مسیر راه را بر اجرای طرحی عظیم و حیاتی در اقتصاد ایران می بندد که خسارات و لطمات آن بر عهدۀ تمام مردم ایران و چه بسا نسلهای بعدی است.

 
تاریخ امروز: پنجشنبه 28 تیر سال 1397   تعداد بازدید: 47597 

All content copyright © Seyed Emad Hosseini 1386.
این سایت توسط شركت پایا وب شمال طراحی شده است